Pályázatok

Címe/elnevezése: Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel Kód/azonosító: GINOP-8.4.1/A-17
Támogatható célja: A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.
Támogatást igénylők köre: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet
Támogatás típusa: fix 0% / év kamatozású éven túli lejáratú kölcsön
Kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Címe/elnevezése: Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
Kód/azonosító: GINOP-4.1.4-19 
Támogatható célja: Épület energiahatékonyságának javítása korszerűsítés által, valamint megújuló energiafelhasználás növelése mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
Támogatást igénylők köre: Gazdálkodási formakód (GFO) szerint felsorolva: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni cég , 231 Egyéni vállalkozók, 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 575 Nonprofit közkereseti társaság, 576 Nonprofit betéti társaság
Támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás a fajlagosan elszámolható költségek 55 %-a
Kérelem benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

Kapcsolatfelvétel